Waskommen/lavabo’s uit riviersteen en versteend hout (fossielen)

In ons assortiment verkopen wij waskommen en lavabo’s uit riviersteen en uit versteend hout, ook wel “fossielen” genoemd.  
Iedere waskom uit riviersteen of versteend hout is uniek van vorm, kleur, structuur en afmetingen. Dit geeft uiteraard een natuurlijk en een exclusieve uitstraling aan de badkamer.
Door het natuurlijke karakter is het uiteraard niet mogelijk om exact twee dezelfde waskommen te maken. Vaak is het wel mogelijk om twee gelijkaardige waskommen te kopen gezien er uit de twee helften van een kei een lavabo gemaakt kan worden en of door waskommen die uit dezelfde stamstronk gemaakt werden.

Wat is riviersteen?

Riviersteen zijn eigenlijk grote keien die uitgegraven worden in valleien en rivierbeddingen. Deze stenen zijn natuurlijk gevormd door de jarenlange werking van de natuur. De ronde gladde vorm ontstaat door de jarenlange erosie van insijpelend grondwater en van stromend rivierwater.

Waar komt riviersteen vandaan?  

Deze stenen worden voornamelijk ontgonnen in Zuid-midden van het Indonesische eiland Java.

Wat is versteend hout?

Versteend hout zijn in feite stukken boom, vaak de stammen, die onder de grond bedolven geraakt zijn. Dit is meestal het geval door de werking van de vulkanen. Deze boomstronken raakten hierdoor onder de grond en onder grote hoeveelheden vulkanisch as bedolven. Het rotten van het hout onder de grond is sterk vertraagd gezien er bijna geen zuurstof bij kon. Het vulkanisch as bevatten diverse stoffen, voornamelijk mineralen, die in het insijpelende grondwater oplossen en zo het hout kunnen doordrenken. Deze mineralen verweven zich langzaam in de holtes van het hout dat langzaam rot. Door deze jarenlange werking ontstaat er een nieuw gesteente waarbij de vorm van het hout als het ware gekopieerd wordt in de steen.

Hoe worden de waskommen uit riviersteen of versteend hout vervaardigd?

De rivierstenen moeten eerst middendoor gezaagd worden in twee ongeveer gelijke delen.
Versteend hout wordt opgegraven en komt toe in stukken van 60 cm tot ongeveer een meter lang. De lengte wordt bepaald door de krachten van de natuur die de stam als het ware gekraakt hebben door de jaren heen. Deze stronken worden in schijven gezaagd.
Daarna wordt de kern ervan uitgebeiteld. Dit gebeurt zo goed als volledig met de hand en kan alleen maar door bekwame vakmannen gebeuren want het is een zeer delicaat werkje.
Meestal wordt alleen de binnenkant en de bovenrand gladgeschuurd en blijft de buitenkant in de natuurlijk ruwe vorm. Het gladschuren vraagt heel veel arbeid. De stenen worden zo glad gemaakt alsof het bijna aanvoelt als glas of keramiek.